Dolium Pincészet

Játék szabályzat

A tájékoztató szöveg, azaz a játék szabálya:

A DOLIUM Pincészet Kft QR nyereményjátékát csak és kizárólag a 18. életévüket betöltött, nagykorú magánszemélyek játszhatják.

A játék alapvető feltétele, hogy mind az 5 feltett kérdésre helyes válasz kerüljön megadásra. A válaszok elküldése előtt, a játékos beazonosításához, illetve könnyebb értesítése miatt, kötelező és szükségszerű megadni a nevet, az e-mail címet és a telefonszámot. Ha a játékban résztvevő magánszemély az azonosításhoz szükséges adatok megadását megtagadja, tudomásul veszi, hogy ez az adatvédelmi hozzájárulás megtagadás a játékból történő azonnali kizárással jár.

Az 5 feltett kérdésre 5 helyes választ adó játékosok azonnali nyereményként kedvezményre jogosító nyereménykártyát kapnak. Ezek a nyeremények másra be nem válthatók, másra át nem ruházhatók.

Minden résztvevő csak egyszer tudja érvényesíteni az 5 helyes válaszra adott nyereményjogosultságát.

A helytelen, valótlan adatok megadásából származó játék részvételi meghiúsulásokért felelősséget nem vállalunk. Azok a játékosok, akik a tippek elküldése után nem kapnak válaszértékelő e-mailt, reklamációval nem élhetnek.

A nyereményeket csak és kizárólag a helyes válaszok számát igazoló, egyben a nyeremény átvételére jogosító válasz e-maillel lehet igazolni.

Ha a játékra jelentkező magánszemély valótlanul nyilatkozik arról, hogy elmúlt 18 éves, és ezzel részt vesz a játékban, esetleg maximális helyes válaszadás után, jogosult is a nyereményre, a valótlan jognyilatkozat adása miatt azonnali kizárásra kerül a játékból, a nyereményre jogosultsági igényt nem tarthat.

A cég fenntartja a változtatás jogát, amelyet legkésőbb a változtatás időpontjában a weboldalon köteles feltüntetni.

Azok a magánszemélyek, akik a nagykorúsági jognyilatkozatot megtették, a játékszabályokat megismerték, a játékban történő részvétellel, a játékszabályban szereplő szabályokat elfogadták, utólag bárminemű játékszabályból eredő panasszal nem élhetnek.

A játékban történő részvételhez szükséges adatvédelmi hozzájárulás megtagadására addig van lehetőség, amíg a játékos nem véglegesíti a válaszok elküldését. Ezután, ha részben, vagy egészben visszavonásra kerül a hozzájárulás, akkor magánszemély tudomásul kell vegye, hogy az esetleges nyereményhez való jogosultsága azonnal megszűnik.

A részben, vagy egészben történő adatvédelmi hozzájárulás visszavonására a magánszemélynek csak és kizárólag írásban van joga. A cég a telefonon, vagy egyéb más módon történő helyesbítő, vagy visszavonó jognyilatkozat elfogadására nem kötelezhető.

A játék folytatásával a nagykorú magánszemély maradéktalanul elfogadja a játékszabályokat.

Villány, 2018.11.01.

Szállás: 06 30 600 2630
További információk: 06 70 600 1466
E-mail: dolium@doliumpince.hu